Câteva cuvinte despre traducere...

De-a lungul timpului au apărut diverse teorii despre traducere, s-au scris și s-au spus multe despre ce este și ce nu este traducerea: o știință, o disciplină, un instrument lingvistic, un simplu proces de transpunere a ideilor unui text dintr-o limbă într-alta... Dar, dacă privim mai atent, traducerea a fost mereu poarta de acces către scrieri importante ale omenirii, cum ar fi Biblia, Coranul, dar și către operele marilor scriitori străini, precum, Dante, Shakespeare, Tolstoi, Balzac, Hemingway, etc.

Prin urmare, traducerea este un pod de legatură între timpuri, civilizații, oameni și culturi, în care se împletesc o serie de elemente culturale, sociale, lingvistice, etnice. Fără ea, am trăi închiși într-o lume monoculturală, fără să ne cunoaștem propriul patrimoniu istoric-cultural, sau pe cel al țărilor învecinate. Diversitatea și frumusețea comunității umane universale pot fi înțelese, apreciate și "degustate" prin intermediul traducerilor.

În concluzie, putem spune că traducerea a jucat, joacă și va juca în continuare un rol important pe scena globală a comunicării și descoperirii interumane.

... și alte câteva cuvinte despre noi, traducătorii

Traducerea este un proces complex, în realizarea căruia sunt necesare resurse multiple, începând cu un text sursă coerent (care sa poată fi tradus), o echipă de profesioniști (traducători pricepuți și specializați, revizori de text), surse de documentare (dicționare tipărite, dicționare on-line), tehnologie (utilizarea calculatorului, programe și memorii de traducere, terminologii și baze de date cu termeni).

Pentru a efectua o traducere de calitate, o traducere utilă, textul sursă trebuie evaluat în funcție de mai multe criterii: tipul de text (deoarece tipuri diferite de text necesită abordări diferite); scopul pentru care va fi folosit textul tradus și publicul căruia i se adresează (o reclamă pentru un produs care va fi lansat în Franța va fi tradusă altfel decât o prezentare culturală despre India); domeniul textului (pentru a traduce corect un prospect de utilizare al unui medicament sunt necesare cunoștințe farmaceutice specifice). La finalul evaluării, textul va fi predat celui mai avizat traducător, iar ulterior, revizorului de text, pentru ultimele ajustări.

Traducătorii sunt cea mai importantă resursă din procesul traducerii. Ei sunt cei care au cunoștințele lingvistice, culturale, sociale, dar și abilitățile necesare de gestionare a procesului de traducere, ei dețin pârghiile și sensibilitatea lingvistică necesare pentru a transpune mesajul și informațiile din textul sursă în textul țintă.

În spatele unei traduceri de calitate se ascunde muncă unor profesioniști, care presupune inclusiv cercetare și documentare, pentru a putea oferi un produs final de calitate.

Tocmai de aceea, vă propunem să apelați cu încredere la echipa noastră de profesioniști, deoarece de 11 ani le oferim clienților noștri traduceri de calitate.